Sıkça Sorulan Sorular

CEVAP 2 : 

 

  • Bu destek ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam EDİLMEMİŞ
  •  Mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman
  • işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir.
  •  İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

           yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışabilecek eleman olmalıdır.

CEVAP 3 : Destek sürenizin başladığını gösteren bilgilendirme e-postası geldikten sonra SGK girişi yapabilirsiniz.

CEVAP 5 :

Nitelikli Eleman Olması Halinde Destek Oranı 60%
Öğrenci,Yeni mezun, Kadın, Engelli, Birinci Dereceden Şehit Yakını, Gazi olması halinde 80%

 Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına (yirmi) ilave edilir. -Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir.

 

CEVAP 8 : Hayır, Vekalet vermeden danışmanlık hizmeti alamazsınız.

CEVAP 10 : Nitelikli Eleman İstihdam desteği kapsamındaki destek hibe olarak (geri ödemesiz) verilmektedir. Herhangi bir geri ödeme yapılmamaktadır.

CEVAP 11 : Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir.

CEVAP 12 : Son 12 ayda personelin söz konusu işletmede çalışmamış olmalıdır.

CEVAP 13: Evet, ödeme talebinde bulunulabilir. Ödeme borcunuza karşılık mahsuplaşma yapılır.

CEVAP 14:Destek dönemi içerisinde olması şartıyla bir ay veya birden fazla ay birleştirtirilerek destek ödeme talebinde bulunulabilir.

Cevap 15:KOSGEB işlemlerinizin yapılabilmesi için PTT-UETS kodu almak zorunludur.

Cevap 16:  https://basvuru.etebligat.gov.tr/ bu linkten gerçek kişiler için bireysel başvuru veya tüzel kişiler için işlem yetkilisi olarak başvuru yapılmalı.

Evet. Lütfen bizimle temasa geçiniz.