Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Nedir?

 

Nitelikli Eleman PMC Proje Ürünüdür.
Nitelikli Eleman Nedir?        Niteliklieleman.Net Ne Yapar?

 

KOSGEB, İşletme Geliştirme Destek Programı, destek unsurlarından “Nitelikli Eleman Desteği” işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

 

İşletmesine nitelikli eleman almak isteyen kuruluşların bu destekten doğru ve eksiksiz yararlanması hususunda resmi ve yasal yollarla KOBİlere teknik danışmanlık hizmeti verir.
Nitelikli Eleman Size Nasıl Bir Hizmet Sunar?   Nitelikli Eleman Desteğinden Yararlanma Koşulları

 

Nitelikli Eleman;

1) İşletmenizin destek durumunuzu web sitemiz üzerinden sorgulayabilirsiniz.

 

2)İşletmenizin destekten yararlanabilir olmanız ve asgari şartları taşımanız halinde,

 

3)Vekaletinizi tarafımıza ileterek gerekli işlemlerin yapılması

 

4)Vereceğiniz banka hesabına hak edilen  desteğinizin  aktarılması.                                                                                                                                                                                                            

1)Ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibari ile son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

 

2)İşletmeye destek üst limiti dahilinde ne fazla 4 farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

 

3) Nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir.

Nitelikli Eleman Giderlerine İlişkin Destek Tutarı Hesaplanması?

 

1)Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 ‘a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.

 

2)Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim katsayısı;2 yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 lisans mezunları için 1,5 yüksek lisans mezunları için 1,75 doktora mezunları için 2 katları olarak uygulanır.

 

3) Günlük Tutar= Sigorta primine esas kazanç / Çalışma gün sayısı

 

4) Destek Tutarı=  Düşük günlük tutar x çalışma gün sayısı x destek oranı

 

 

Daha Fazla bilgi için bizimle